PMCM - SLUŽBY

SLUŽBY

Poskytujeme profesionální technické a manažerské služby ve stavebnictví.

PROJECT MANAGEMENT
Zajišťujeme komplexní řízení stavebně investičních projektů a provádíme investory celým procesem přípravy a realizace staveb od prvotního investičního záměru až po dokončení a předání stavby koncovým uživatelům.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
Zastupujeme investory staveb v průběhu realizace staveb a provádíme technický dozor.

CONSTRUCTION MANAGEMENT
Na stavbách, kde není generální dodavatel, řídíme pro investory stavební zakázky, tzn. že koordinujeme a kontrolujeme všechny stavební práce a subdodavatele.

DEVELOPMENT
Pro soukromé investory zajišťujeme kompletní přípravu a řízení developerských projektů od fáze akvizice, řízení povolovacích procesů, výběrových řízení, řízení a kontroly realizace, marketingového zajištění až po prodej koncovému klientovi vč. všech souvisejících činností a požadovaných služeb.

PROJEKTOVÁ ČINNOST
Zajišťujeme vypracování projektové dokumentace staveb ve všech jejich fázích.

INŽENÝRSKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST
Zajišťujeme inženýrskou činnost při přípravě stavebních projektů a poskytujeme poradenství ve všech fázích stavebních projektů od investičního záměru až po provoz dokončených objektů.

MONITORING PROJEKTŮ
Poskytujeme nezávislý monitoring průběhu projektů a staveb pro investory a financující instituce.

FIT-OUT MANAGEMENT
Pro nájemce prostor (v obchodních nebo kancelářských budovách) zajišťujeme komplexní služby pro stavební a interiérové dokončení nájemních jednotek.