PMCM - DEVELOPMENT

DEVELOPMENT

Pro soukromé investory zajišťujeme kompletní přípravu a řízení developerských projektů od fáze akvizice, řízení povolovacích procesů, výběrových řízení, řízení a kontroly realizace, marketingového zajištění až po prodej koncovému klientovi vč. všech souvisejících činností a požadovaných služeb.

Námi poskytované služby v oblasti developmentu obsahují zejména: