PMCM - PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

Project managementem se rozumí komplexní řízení stavebně investičních projektů pro investory a provázení investorů celým procesem přípravy a realizace staveb od prvotního investičního záměru až po dokončení a předání stavby koncovým uživatelům.

Jednoznačnou výhodou pro investora, který se rozhodne využít našich služeb, je fakt, že po celou dobu přípravy i realizace ho zastupuje jeden partner, který celou investici řídí po stránce technické i obchodní a veškeré informace předává investorovi tak, aby ten se mohl kvalifikovaně rozhodnout.

Náš zákazník tedy nemusí jednat s jednotlivými účastníky výstavby (úřady, projektanti, stavební dodavatelé a další), celý systém řízení, komunikace, koordinace a kontroly přebírá project manager (ať už jako tým nebo jako jednotlivec).

Níže uvedené služby v oblasti řízení projektů nabízíme jak ve formě komplexního balíčku, tak jako samostatné dílčí služby.

Každý projekt lze rozdělit do 3 fází:

Základní schéma projektového řízení:

schema.jpg, 17kB

Organizační schéma připravujeme u každého investičního záměru individuálně.