PMCM - CONSTRUCTION MANAGEMENT

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Construction managementem ve stavebnictví se rozumí řízení stavebních prací a subdodavatelů stavebním managerem, který zajišťuje realizaci a provoz celé stavby. V oblasti řízení výstavby zajišťujeme komplexní služby nezbytně nutné pro hladkou, rychlou a bezrizikovou realizaci investičního záměru podle potřeb zákazníka.

Stavební manažer určený pro řízení projektu koordinuje postup všech projekčních prací a výběrových řízení, ale jednotliví dodavatelé uzavírají smlouvy o dodávkách stavebních prací či služeb přímo s investorem.

Tento typ manažerské činnosti provádíme na stavbách, kde není generální dodavatel. Zajistíme rozdělení stavby na jednotlivé obchodní soubory, pro které ve spolupráci s investorem vybereme jednotlivé subdodavatele, které následně řídíme, koordinujeme a kontrolujeme.

Pro naše zákazníky tato služba znamená časovou úsporu především ve fázi přípravy výstavby, kdy lze zahájit stavbu v době, aniž by byla ukončena tvorba projektové dokumentace. Dále přináší klientovi značné finanční úspory (především v absenci kompletační přirážky vyššího dodavatele stavby na jednotlivých subdodavatelích).

Zanedbatelná není ani možnost investora aktivně ovlivňovat skladbu dodavatelů, a tím i kvalitu celého díla.

Základní činnosti stavebního managera: