PMCM - MONITORING PROJEKTŮ PRO INVESTORY A FINANCUJÍCÍ INSTITUCE

MONITORING PROJEKTŮ PRO INVESTORY A FINANCUJÍCÍ INSTITUCE

Poskytujeme nezávislý monitoring průběhu projektů a staveb pro investory a financující instituce. Základní rozsah činností je definován níže, ale je možné ho sjednat ve smlouvě podle potřeb klienta.

Předrealizační fáze (Počáteční zpráva)

Realizační fáze (Měsíční zpráva)

Dokončení projektu a předání stavby / konečné vyúčtování (Závěrečná zpráva)